error code: 522

Brucella

Brusella Hastalığı nedir?

Halk arasında "Yavru atma", "Malta humması" veya "Dalgalı humma" olarak bilinen hastalığa, brusella denilen bir mikrop neden olur. Brusella mikrobu, insan, sığır, koyun, keçi ve domuzlarda yavru atma, kısırlık ve meme hastalıkları yapar. Mikrop, hasta hayvanların dışkı, süt ve atık yavru zarları (son'u) ile çevreye bulaşıp, insanlarda hastalık meydana getirir. Ahır veya ağıl içinde hayvanlar arasında bulaşma ağız, deri, göz yoluyla, çiftleşme veya sağım sırasındaki hatalar sonu meme yoluyla olur. Mikrobu taşıyan gebe hayvanlar yavru atarlarken veya doğururken atık yavru zarları ve suları ile çevreyi bulaştırırlar. Mikrobu taşıyan hasta hayvanların çoğu, yavru attıktan sonra aylarca sütleri ile mikrobu çıkarırlar. İneklerde yavru atmalar genellikle gebeliğin 6. ve 8. aylarında, koyun ve keçilerde gebeliğin ileri devrelerinde olur. İnek, koyun ve keçilerde, birinci yavru atımından sonra, ikinci atık olayları nadiren görülür. Brusellada genellikle hasta hayvanları tedavi yoluna gidilmez. Hastalar ayrılarak mezbahaya gönderilir. Sığırlarda ihbarı mecburi hastalıklardandır.

Brusella hastalığı nasıl bulaşır?

Brusella hastalığı hasta hayvanların eti, sütü ve sütünün ürünleriyle temas eden insanlara bulaşabilir. Özellikle keçiden geçer. Keçinin kaynatılmayan sütünden ve kaynatılmamış sütten yapılan peynirinden bulaşır.

Brucella nasıl teşhis edilir?

Bruselloz tanı yapma bazen benzer belirti ve bulguları diğer ateşli hastalıklarda paylaşılan nedeniyle zor olabilir. Doğru bir tarih sağlık-bakım sağlayıcısı tarafından (seyahat tarih, meslek, hayvan pozlama, vb dahil) elde edilen çok olası bir tanı olarak bruselloz şüphesiyle yükseltilmesi yararlı olabilir.

Genel, kan testleri ve kan / doku kültürde bruselloz tanı yapmak için gereklidir. Sık kan testleri tanı yapmak için kullanılan bakterilere karşı antikor için test ve kan kültürlerinden izole organizma içerir. Vücut dokusu Biyopsi kemik iliği veya karaciğer (gelen, örneğin) de tanı yapımında yardımcı olabilir. Anemi göstermek ek kan testleri, düşük trombosit, düşük bir beyaz kan hücre sayımı, ve yükselmiş karaciğer fonksiyon testleri.

Diğer görüntüleme çalışmaları ve prosedürleri de başlangıçta bireyin belirti ve bulgular bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Bu testler, MR, röntgen, ultrason, lomber ponksiyon (TAP) omurilik, eklem aspirasyon veya bir elektrokardiyogram (EKG) tarama CT içerebilir.

CONTACT US
guvenlik