Hemogram 18 (Tam Kan Sayımı)

Hemogram 18 (Tam Kan Sayımı)

Hemogram yani tam kan sayımında kan içerisinde bulunan çeşitli hücrelerin sayıları ve oranları belirlenir. Bunlar kırmızı kan hücreleri (eritrositler, alyuvarlar, rbc), beyaz kan hücreleri (akyuvarlar, wbc) ve platelet (trombosit, plt) gibi hücrelerdir. Beyaz kan hücrelerinin nötrofil, monosit, lenfosit, eozinofil, bazofil gibi çeşitleri vardır.

Tam kan sayımında nelere bakılır?

Tam kan sayımında kan içerisinde bulunan çeşitli hücrelerin sayısı değerlendirilir.

Bunlar başlıca:

  • Eritrosit = kırmızı kan hücresi = alyuvar sayısı (RBC)
  • Hemoglobin (HGB, HB)
  • Hematokrit (HCT)
  • Ortalama eritrosit volümü (MCV)
  • Ortalama eritrosit hemoglobini (MCH)
  • Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC)
  • Lökosit = beyaz kan hücresi sayısı (WBC)
  • Trombosit = platelet sayısı (PLT)
  • Retikülosit sayısı (RET)

Tam kan tahlili nasıl yapılır?

Genellikle koldaki bir toplar damardan (ven) alınan kan ile çalışılır. Parmak ucundan delinerek de alınabilir. Yenidoğan bebeklerde topuktan kan alınabilir. Tahlil için hastanın aç veya tok olması fark etmez.

“SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”