error code: 522

Kan Grubu Analizi

KAN GRUPLARININ TESPİTİ

TESTİN AMACI : Dört farklı kan grubunu (A-B-AB-O) ve Rh faktörünü belirlemek.

KULLANILAN MALZEMELER : Mikroskop, lam, lamel, lanset (iğne), alkol, cam kalemi, anti A, anti B, anti D serumları.

TESTİN YAPILIŞI, ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ :

  1. Parmak alkol ile silinerek lanset ile delinir.
  2. İlk kan silinir daha sonra çıkan üç damla kan lam üzerine ayrı ayrı damlatılır
  3. Birinci damla kana Anti-A serumu, ikinci damla kana Anti-B serumu, üçüncü damla kana anti-D serumu damlatılarak test serumları ile kanın karışmasını sağlamak amacıyla lam üç dakika kadar yatay vaziyette sallanır.
  4. Alyuvarların aglutine (çökelme) olup olmadığına bakılır.
  5. Anti-A test serumunda çökelme varsa kan A grubu Anti-B test serumunda çökelme varsa kan B grubu Her iki test serumunda çökelme varsa kan AB grubu Her iki test serumunda çökelme yoksa kan O grubudur.
  6. Anti-D test serumu damlattığımız kanda çökelme varsa kan Rh+ Anti-D test serumu damlattığımız kanda çökelme yoksa kan Rh- dir.
CONTACT US
guvenlik