Portör Tetkikleri

Portör Tetkikleri

(Burun Kültürü, Boğaz Kültürü, Gaita Kültürü ve Gaita Mikroskobisi)

Portör denilen taşıyıcılar hastalığı bulaştırabilme özelliğinde olan ancak kendileri hastalık belirtilerini gösteremeyen kişilerdir Esas laboratuvar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:

  • Gaita Kültürü (Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
  • Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)
  • Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)
  • Akciğer Grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir). Laboratuvarımızda portör muayenesi için laboratuvar tetkikleri bu esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

“SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”