TİT (Tam İdrar Tetkiki)

TİT (Tam İdrar Tetkiki)

Tam idrar tahlili birçok laboratuvarda yapılan kolay, ucuz ve tanıda çok yararlı bir tahlil yöntemidir. Böbrek hastalıkları ve hastalığın ne derece aktif olduğu konusunda tahlili isteyen doktora önemli bilgiler vermektedir.

Üriner enfeksiyon şüphesinde, tam idrar tahliline en önce ve sıklıkla baş vurulmalıdır. Tahlil sonuçlarına göre, enfeksiyon varlığı ve aktivitesi hakkında bilgi alınmaktadır. Ayrıca, üriner sistem taşlarının tanısında da fikir veren bir testtir.

Test çubukları ile, mikroskopik ve kimyasal yöntemlerle yapılabilir.

“SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”