error code: 522

Üre

Normal Değer: Kord 21,00-40,00 mg/dl Prematüre 3,00-25,00 mg/dl 0-7 gün 4,00-12,00 mg/dl 7 gün-6 ay 5,00-15,00 mg/dl 7 ay-3 yaş 5,00-18,00 mg/dl 4-15 yaş 5,00-25,00 mg/dl 16-60 yaş 7,00-25,00 mg/dl > 60 yaş 7,00-28,00 mg/dl Kullanımı: Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Yaş ve diyetteki protein içeriği arttıkça BUN düzeyi de artar. Renal perfüzyonun azaldığı durumlar, akut ve kronik intrensek böbrek hastalığı, postrenal obstrüksiyon ve yüksek proteinli diyet serum BUN düzeyini yükseltirken, düşük proteinli diyet, gebeliğin son dönemleri, infantlar, akromegali, ağır karaciğer hastalıkları ve çölyak sprue’da BUN düzeyi düşer.

CONTACT US
guvenlik